Episode #8 – Fertilitet og Ensomhed

Fertilitet og Ensomhed

“Over tid så er fertiliteten steget en smule, men vi har stadig en øvre grænse på 2 børn, som vi ikke formår at overskride, og selv kvinder med indvandrerbaggrund er gået fra at få lidt over 3,5 børn i 1992 til under to børn i det 21 århundrede.” – Tarek Ghanoum