Episode #8 – Fertilitet og Ensomhed

Episode #8 – Fertilitet og Ensomhed

Fertilitet og Ensomhed

“Over tid så er fertiliteten steget en smule, men vi har stadig en øvre grænse på 2 børn, som vi ikke formår at overskride, og selv kvinder med indvandrerbaggrund er gået fra at få lidt over 3,5 børn i 1992 til under to børn i det 21 århundrede.” – Tarek Ghanoum

 

  • Hvad angår snakken om ældreområdet: https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SUU/bilag/292/1880940.pdf
  • Hvad angår snakken om fertilitet: Danmarks Statistik