Foredrag

Min uddannelse, arbejde og politiske deltagelse har rustet mig til at kunne tale om en bred skare af emner. Samtidig har min erfaring som underviser i statistik givet mig evnerne til at videreformidle komplekse tal og rapporter på en let og forståelig måde, så man ikke går tabt undervejs.

Lad mig oplyse dig om integrationen i landet, dens udvikling og fremtidige udsigter. I forbindelse med tidligere arrangementer har jeg dykket ned og kigget tallene igennem fra Danmarks Statistik, ministerier og andre pålidelige sider for dermed at forstå integrationens udvikling fra flere vinkler. Samtidig kan jeg ved siden af tallene fortælle om de mere personlige historier og hvilken effekt, disse har at blive talt om frem for at blive talt til.
Lad mig oplyse dig om de religiøse miljøer, diskrimination og hadforbrydelser. I samarbejde med Center for Forebyggelse af Eksklusion (CFE) har jeg nærstuderet tallene for hadforbrydelser igennem og både præsenteret dem i Europa-Parlamentet og formidlet dem gennem videoer.
Lad mig være ordstyrer til din debat. I forbindelse med folketingsvalget i 2019 blev jeg både kontaktet med henblik på at varetage paneldebatter i København og Odense. Min rolle lærte mig at engagere alle og sørge for, at tiden blev overholdt.