Hvem er Tarek K. Ghanoum?

Kære læser,

Mit navn er Tarek Ghanoum, og jeg er uddannet sergent, civiløkonom, diplomleder, projektleder og har deltaget i den politiske debat gennem en årrække, både som debattør og freelancejournalist. Min deltagelse er mundet ud i diverse opslag på sociale medier, indlæg i nationale og internationale aviser, optagelser i diverse radio- og tv-programmer samt produktion af egne videoer.

Min erfaring med de sociale medier har lært mig, at diskussionerne sjældent er gavnlige, at samtalerne hurtigt bliver glødende, og lysten til at overvinde eller prale vokser sig større i forlængelse af antallet af kommentar. For at undgå følelsesladede diskussioner, som ingenlunde beriger eller gavner, har jeg siden 2017 stillet mig op foran et kamera og leveret velunderbyggede rapporter på få minutter. Der er ingen frygt for at tabe ansigt eller behov for at komme med hurtige modargumenter. Man lytter og tager blot det til sig, som man kan bruge. Resten kasseres.

Min seneste række af videoer har på én måned alene formået at nå ud til over 170.000 mennesker, og over 50.000 interesserede har interageret med dem. Nogle af videoerne er blevet brugt som undervisningsmateriale, hvorimod andre er blevet undersøgt af holdet bag Tjek Det, som verificerer oplysninger på nettet.

Målet med videoerne er både at oplyse, men også at komme uden om de gængse emner vedrørende indvandrere og efterkommere. Når jeg som uddannet civiløkonom taler om ulighed, kulturens indvirkning på et lands BNP eller korrelationen mellem økonomien og et lands styreform, er det for at signalere, at man både kan og bør engagere sig i andet end de typiske ’brune emner’, vi ofte hører om. Når det er sagt, afholder jeg mig ikke fra emner, omhandlende indvandrere og efterkommere heraf, da jeg også her føler, jeg kan bidrage med flere faktuelle oplysninger, endskønt de fylder en mindre procentdel af mine videoer.

Til daglig arbejder jeg inden for konsulentbranchen, hvor jeg analysere data, programmere og afholder workshops. Mit primære arbejdsområde er kunstig intelligens og cloud-teknologi.

Jeg håber, at du vil følge min rejse, enten her eller på de sociale platforme, og at du ikke holder dig tilbage med at kontakte mig, hvis der er spørgsmål, behov for booking af foredrag eller i forbindelse med andre henseender.