Episode #7 – Ghettolisten

Ghettolisten

“Ghettoforskeren Loïc, kalder ghettolisterne i Danmark for en selvopfyldende profeti, for ved at mærke bestemte områder som ghettoer, så flygter alle de, der faktisk kan bidrage til områderne.” – Tarek Ghanoum