Episode #4 – Sverige og indvandringen

Episode #4 – Sverige og indvandringen

Sverige og indvandringen

“Hvis en kvinde f.eks. siger at hun er blevet voldtaget hver dag af hendes mand i ét helt år, så registrere man 365 separate lovovertrædelser, i andre landet bliver det registreret som én enkel lovovertrædelse, med andre ord kan du ikke sammenligne svenskernes tal med andre lande.” – Tarek Ghanoum

Videoen har forståeligt nok vækket nogle følelser. For at afklare de typiske spørgsmål har jeg formuleret nedenstående:

Myte 1: Mine udtalelser er i overensstemmelse med regeringens egne udmeldinger: “Data from the Swedish Crime Survey shows that in terms of lethal violence, there has generally been a downward trend over the past 25 years.” Dog tilføjer jeg i videoen er der er undtagelser, da det også nævnes i rapporten.

https://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/

Myte 2: Her tager jeg udgangspunkt i at man ofte sammenholder voldtægtssager på tværs af lande, som jeg dermed skyder ned da definitionerne ikke er ens. Vil man vide om voldtægten reelt er steget, så må man vente i nogle år, så man får et billede af hvad ‘normen’ er med den nye definition.

Myte 3: Majoriteten af de indvandrere man har taget imod er ikke mistænkte for nogen former for kriminalitet. Det er et faktum. At nogle er kriminelle er, er desværre en realitet, men at sige at den svenske regering dækker over dette, når de selv lægger tal frem og dokumentere at der er en grad af kriminalitet, er selvfølgelig løgn.

Myte 4: Myten siger at beboerne har overtaget områderne og at politiet ikke tør indtræde, men realiteten er at områderne svarer til Danmarks ghettoer, hvor der er socioøkonomiske udfordringer, der skal forbedres, men hvor politiet selvfølgelig stadig fungere og har øget deres tilstedeværelse:

“Politiet har i de senere år øget deres tilstedeværelse i de mest sårbare områder, udnævnt kommunal- og områdepoliti, målrettet indsats og gennemført borgerdialoger med borgerne.”

?fbclid=IwAR1RkMX7CFmoPcdMW6AMB654IlHjX3RuHuHE9Gmd68_Yto-mkEfQuw_LknA

Områderne er hellere ikke parallele, forstået på den måde at Svensk lov ikke gør sig gældende:

“These areas are sometimes carelessly called ‘no-go zones’. While the Police Authority has stated that working in these vulnerable areas is often difficult, it is not the case that police do not go to them or that Swedish law does not apply there.”

https://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/?fbclid=IwAR2_e3AGupJQxQElXRep05pt0ab7x6ntcTBdUkac9pRsuky_Q6F_TySyZmk

Myte 5: De 1,5% er en opgørelse over antallet af muslimer som er medlemmer i de muslimske trossamfund i Sverige, hvorimod de ca 5% for DK er et estimat, hvor man groft siger at alle ikke-vestlige er muslimer.

Hvad man overser er at myte 5 ikke går på antallet af muslimer, men derimod den skræmmekampagne, der siger at muslimerne vil overtage landet, derfor jokker jeg med at nævne det højeste tal for DK for at gøre grin med kampagnen.

Begge tal er selvfølgelig tilknyttet usikkerhed og at fokusere på tallene fremfor myten gør at man misser pointen.