Episode #29 – Signal- og symbollovgivning

“Med andre ord oprettede man en overflødig liste, satte en masse muslimske navne på listen uden at fortælle offentligheden eller de vedrørte, hvorfor de var kommet på listen og efter to års ventetid måtte de selv samme personer som var blevet erklæret super farlige individer gerne rejse frit ind i landet igen.”
 
Gennem symbollovgivning prøver politikere at give indtryk af handlekraft, men gennem signallovgivning prøver politikerne at sende et signal til befolkningen på trods af et manglende [juridisk] behov.
Kilder

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l219/index.htm

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11549981/Bandlyste-hadpr%C3%A6dikanter-m%C3%A5-igen-rejse-ind-i-Danmark/

https://danskfolkeparti.dk/toerklaedet-underminerer-demokratiet/

https://www.altinget.dk/artikel/domstolsstyrelsen-retsplejeloven-er-foedt-af-kampen-for-den-enkeltes-retssikkerhed

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2009/Advokaten%208/Kamelen%20gennem%20naaleoejet.aspx

https://danskelove.dk/straffeloven

Del indlægget