Episode #5 – Nord- og Sydkorea

Episode #5 – Nord- og Sydkorea

Nord- og Sydkorea

“Bemærk at dette ikke er et angreb mod kommunismen eller en tale for demokratiet, de er begge blot værktøjer og ikke et mål i sig selv, men i dette specifikke tilfælde, så er demokratiet det bedste værktøj.” – Tarek Ghanoum

I ovenstående video holder jeg Nord- og Sydkorea op mod hinandan og ser hvilken rolle deres regering har haft for deres økonomiske udvikling.

 

Weil, David N., Economic Growth, Pearson International Edition, latest edition.