Efterkommer, brug din stemme

Efterkommer, brug din stemme

Med kommunalvalget i sigte, er det værd at kigge i den mest detaljerede rapport om valgdeltagelse i Danmark. Den udkom forrige år. Her kan vi læse, at efterkommere er dårligere til at stemme end indvandrere. Det vil sige, dem, der er født, opvokset og har gået i skole her i landet, stemmer mindre end deres forældres generation.

Rapporten fortæller, at 87 procent af de etniske danskere stemte i 2015, og til sammenligning stemte 66,1 procent indvandrere og 53,4 procent efterkommere. Hvis vi kun fokuserede på ikkevestlige efterkommere, var valgdeltagelsen under 50 procent. Selv hvis man korrigerer for aldersforskelle og mulighed for at deltage, ligger efterkommernes stemmeprocent på samme lave niveau som indvandrernes.

En af de mulige årsager, som rapporten ikke kommer ind på, er manglende anerkendelse og inklusion. Jeppe Fuglsang Larsen, der er ekstern lektor ved Aalborg Universitet, og som forsker i identitetsproblematikker, udtaler i Information den 4. juli 2016 , at mange efterkommere ikke føler, at de bliver opfattet som danskere af det omkringliggende samfund.

Når indvandrere og efterkommere vælger at blive hjemme på valgdagen, går det udover deres indflydelse på den politiske udvikling. Med andre ord er minoriteternes evne til at påvirke valget på spil.

Derfor vil jeg afslutningsvis sige: Lad vær med at vent på at blive anerkendt, inkluderet og rost. Brug din stemme og vis, at du er en del af samfundet.

Information